PETROL OFİSİ YETKİLİ LİSANSLI BAYİ BAŞLANGIÇ PETROL

İSTER 100 LİTRE İSTER 100 TON

FUEL-OİL

Fuel Oil No3 (%1 kükürtlü) nedir?

Fuel Oil No3 (%1 kükürtlü), kükürt artıklarının doğaya daha az zarar vermesi amacı ile üretilmiş halen Türkiye pazarında bulunan Fuel Oil No6 ile aynı özelliklere sahip olmasının yanı sıra, içeriğinde en fazla %1 oranında kükürt bulunan va akışkanlığı Fuel Oil No3”ya göre daha fazla olan bir yakıt türüdür

Kullanım Alanları :

Fuel Oil No3 (%1 kükürtlü), elektrik, ısı veya buhar ihtiyacı olan her türlü endüstriyel tesis, fabrika veya binalarda enerji kaynağı olarak kullanılabilir Fuel Oil No3 (%1 kükürtlü), ticari müesseselere daha ekonomik çözümler sunmasının yanısıra, Fuel Oil No6’nın kullanılması yerel yönetimlerce yasaklanmış olan il veya bölgelerde, içerdiği düşük kükürt oranı nedeniyle çevreyle daha dost bir yakıt türü olarak kullanılabilmektedir.

Fuel Oil No3 (%1 kükürtlü) kükürt giderme (desülfürizasyon) ünitesi gerektirir mi?

Halen Türkiye’de üretilen kalorifer yakıtı (Kalyak) veya Fuel Oil No6’ya göre, daha az kükürt içermesinden dolayı, Fuel Oil No3 (%1 kükürtlü)’nın yanmasından çıkan baca gazı emisyonları, yasal limitler içerisinde kalmaktadır Bu özelliği sayesinde, ilk kuruluşta büyük maliyetler doğuran kükürt giderme (desülfürizasyon) ünitesine gerek kalmamakta ve ayrıca işletme sırasındaki maliyetlerde önemli tasarruflar sağlanmaktadır.

Fuel Oil No3 (%1 kükürtlü) sistem modifikasyonu gerektirir mi?

Bugün kalorifer yakıtı (Kalyak) veya Fuel Oil No3 kullanılan sistemler, teknik özelliklerine bağlı olarak, ya hiçbir değişikliğe gerek olmadan ya da bazı teknik modifikasyon işlemleri ile Fuel Oil No3 (%1 kükürtlü)’yı rahatlıkla kullanabilir.