PETROL OFİSİ YETKİLİ LİSANSLI BAYİ BAŞLANGIÇ PETROL

İSTER 100 LİTRE İSTER 100 TON

Yeni Nesil V/Max Eurodizel

Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.

En yeni ve en üstün teknoloji Petrol Ofisi'nde

Petrol Ofisi olarak sektöre yenilikçi yaklaşımımız ve Türkiye için en gelişmiş akaryakıtları müşterilerimizin beklentilerine uygun olarak sunma isteğimizin bir parçası olarak akaryakıt katkılarında 1 numaralı firma olan Afton Chemical ile Ar-Ge ortaklığı yapmaktayız.

Bu ortak çalışma neticesinde dünya çapında ispatlanmış, akaryakıtta son teknoloji ile Petrol Ofisi`ne özel olarak geliştirilen dizel yakıtları, saha, motor ve şasi dinamometre testleri ile büyük otomotiv firmaları, bağımsız test merkezleri ve bağımsız teknolojik araştırma kurumları ile birlikte test edilip onaylanmıştır.

» 100 lt'de 4 lt'ye Varan Yakıt Ekonomisi

Petrol Ofisi tarafından geliştirilen dizel ürünlerin performansı katkısız yakıtlar ve katkılı yakıtlar karşılaştırılarak ortaya konmuştur. Katkılı yakıtın, yakıt tüketimi üzerine etkisi büyük bir otomotiv firması ve bağımsız teknolojik araştırma kurumu ile yapılan proje ile belirlenmiştir. Bu amaçla proje kapsamında, saha ve şasi dinamometre testleri yapılmıştır. Projede büyük bir otomotiv firmasına ait araçlar, saha testlerinin gerçekleştirildiği test parkurlarında katkılı ve katkısız yakıtlar ile 50,000 kilometrenin üzerinde teste tabi tutulmuştur. Test araçlarına yakıt tüketimi ölçüm cihazları yerleştirilerek anlık yakıt tüketim değerleri ölçülmüştür.

Şasi dinamometre testleri için de araçar bağımsız teknolojik araştırma kurumu laboratuvarlarında Avrupa Sabit Çevrimi (European Stationary Cycle, ESC) testine, bir diğer adıyla 13 nokta testine tabi tutulmuştur. Testler sırasında araçlar, mobil emisyon ölçüm cihazına bağlanmış ve egzoz emisyon değerleri kullanılarak karbon dengeleme metodu yardımıyla araçların yakıt tüketim değerleri hesaplanmıştır.

Testler birbirine yakın çevresel koşullar altında, aynı araçlar kullanılarak tekrar edilmiştir. Yapılan testler sonucunda, Yeni Nesil V/Max Eurodizel’in katkısız yakıta oranla araçta % 3.70 yakıt ekonomisi sağladığı tespit edilmiştir.

» En yüksek oranda deterjan - yüksek motor temizliği

Yanma sonucunda, motor parçalarında kalıntılar oluşur. Oluşan kalıntılar motorun gücünü, ivmelenmesini azaltır ve yakıt tüketimini artırarak emisyonları yükseltir. Yeni Nesil V/Max Eurodizel’in düzenli kullanımı ile, motor temizliği sağlanır ve yakıt ekonomisi elde edilir.

» Temiz enjektörler

Enjektörlerde tortu oluşması, yakıt püskürtme kalitesini ve yakıtın akış oranını etkiler. Enjektörlerin temizlenmesi ve temiz tutulması yakıtın daha verimli ve tam yanmasını sağlar. Yeni Nesil V/Max Eurodizel’in düzenli kullanımı ile enjektörlerde biriken tortu temizlenir ve yakıtın akış kalitesi istenilen düzeyde tutulur.

» Temiz, tam ve verimli yanma

Motorda oluşan kirlilik düzensiz yanmaya sebep olur. Yeni Nesil V/Max Eurodizel motoru temizleyerek, tam ve verimli yanma sağlar. Böylece performans artışı, güç geri kazanımı ve yakıt ekonomisi elde edilir.

» %10'a Varan Güç Geri Kazanımı ve Performans Artışı

Gelisşirilen dizel ürünlerin performans ve güç artışı üzerine etkisi İngiltere’deki bağımsız Tickford Powertrain Test Merkezi’nde yapılan DW-10 testi ile belirlenmiştir. DW-10 testi, direkt yakıt enjeksiyonlu dizel motorlarda kullanılan bazı kalitelerdeki dizel yakıtların neden olacağı güç kaybı derecesinin değerlendirilmesi üzerine tasarlanmıştır. Türkiye’de ilk defa Petrol Ofisi tarafından Türkiye’den gönderilerek İngiltere’deki bağımsız test merkezinde gerçekleştirilmiş bu test ile; aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere katkısız yakıt kullanıldığında %11 olan güç kaybının, Yeni Nesil V/Max Eurodizel kullanıldığında geri kazanılarak güç kaybının ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Böylece Yeni Nesil V/Max Eurodizel’in %10’a varan oranda güç geri kazanımı sağladığı bağımsız test merkezince de onaylanmıştır. Katkısız yakıt kullanımı ile oluşan güç kaybı, Yeni Nesil V/Max Eurodizel’le geri kazanılmaktadır.

» Yüksek setan sayısı, yüksek performans

Yeni Nesil V/Max Eurodizel içerdiği yüksek setan sayısı ile ateşleme süresini kısaltır, böylece yanma kalitesi daha üstün olur. Üstün yanma kalitesi ile soğuk havalarda kolay çalışma, sessiz motor ve keyifli sürüş elde edilir.

» Motorun ilk günkü gücü

Yeni Nesil V/Max Eurodizel, ilk depodan itibaren etkin temizlik, güçlü motor, hissedilir sürüş üstünlüğü ve daha fazla güç ile daha seri ivmelenme sağlar.

» Anti Metal - Türkiye'de tek metal deaktivatör

Yeni Nesil V/Max Eurodizel metal partiküllerini izole ederek tepki vermelerini önler ve dizelin oksidasyon reaksiyonunu engeller. Böylece enjeksiyonun en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar ve motor da yüksek performansını korur.

» Korozyona karşı tam koruma

Yeni Nesil V/Max Eurodizel üstün formülünde bulunan korozyon önleyici ve demulsifier ile; motora zarar verebilecek pas kalıntılarının oluşumu önlenerek uzun ömürlü yakıt sistemi ve motor gücü sağlanır.

» Donmaz Dizel

Petrol Ofisi dizel yakıtları, dizeli oluşturan parafinlerin soğuk nedeniyle kristalleşip çökelmesini ve filtrelerin tıkanmasını önler. Ayrıca, içerdiği özel katkı ile kış aylarında kolay çalışma sağlar ve -20 dereceye kadar donmaz.

» Çevreci​

Yeni Nesil V/Max Eurodizel içerdiği deterjan özelliği taşıyan performans katkısı ile emisyonlarda katkısız dizel ürünlerine kıyasla aşağıdaki tabloda miktarları belirtilen oranlara kadar daha düşük emisyon salınımı ile çevre dostudur.